KABA

AP2PRO

Právně chráněný profil

- Certifikováno na odolnost proti SG/Bumpkey metodě

- Překrytý profil klíče

- Jako bezpečnostní varianta s ochranou proti odvrtání nebo ekonomická varianta k dodání bez ochrany proti odvrtání

- BT 3 dle ČSN EN 1627, certifikace NBÚ

- Odolnost proti vyplanžetování

- Odolnost proti vyhmátnutí

 

pExtra

Ochrana proti odvrtání je zajištěna pomocí dodatečných bezpečnostních kolíků z oceli v bubínku a v tělese vložky. Zvláštní ochrana proti SG metodě Patentovaný* systém firmy Kaba využívá “centrovací kolík”, který prokazatelně zamezuje otevření vložky pomocí SG metody. Ani expertům na vyhmatávání vložek se nepodařilo otevřít vložku Gege pExtra touto metodou (pořad nizozemské televize v květnu 2005).

Zvláštní ochrana proti nezákonnému kopírování klíče. Pro Gege pExtra je typický složitý, patentovaný profil klíče, který není možno kopírovat pomocí běžných kopírek, jako je např. Bosch "Easy Entry". Díky zvláštnímu kontrolnímu kolíku (na objednávku) lze pomocí nelegální kopie klíče otáčet bubínkem pouze v jednom směru.

Pro vaši osobní bezpečnost: Duplikáty klíčů mohou být vyráběny pouze autorizovanými smluvními partnery firmy Kaba.

 

AP2000

• Bezpečnostní třída 3 dle ČSN EN 1627

• Certifikace NBÚ pro stupeň „tajné“

• Odolnost proti dynamické nedestruktivní metodě (SG/bump key)

• Standardně ochrana proti odvrtání v tělese a bubínku

• Překrytý profil

• Ochrana bezpečnostní kartou

• Zákaznický profil klíče